Wesse meeskond külastas puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust Tsenter.

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus on avalikku sektorit, puidutöötlemise ja mööblitootmise ettevõtteid, haridus- ning teadus- ja arendusasutusi, teiste sektorite ettevõtteid ühendav võrgustik, mis omab parimaid teadmisi ja oskusi materjalides, tehnoloogiates, tootmise juhtimise ja tootearenduse valdkonnas.

Eesmärk on Eesti puidutöötlemise valdkonnas tegutsevate ettevõtete toodete konkurentsivõime, st kõrgema lisandväärtuse saavutamine, toetades oma toodete ja brändide loomist ning selle tulemusel Eesti puidusektori liikumist tulusamatesse väärtusahela osadesse.

Kompetentsikeskuse tegevus on suunatud puidu vääristusastme suurendamiseks ning oskusteabe pakkumiseks, et luua tingimused ettevõtete innovatsiooniks ja rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.

Visioon on saada tunnustatud innovatsiooni eestvedajaks puidutöötlemise ja mööblitootmise alal.

Missioon on kaasaegse teadmuse arendamine puidutöötlejate ning mööblitootjate konkurentsivõime kasvatamiseks.

Rohkem infot: www.tsenter.eeFotod: Katrin Raudvee